РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
 
Инфраструктура Геопросторних Података Републике Српске

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске као надлежна установа за производњу, чување, размјену и дистрибуцију највећег дијела просторних података за подручје Републике Српске, међу којима су катастарски подаци сигурно најзначајнији, је у складу са законским овлашћењима и припадајућем мјесту у овој области преузела улогу носиоца и интегратора у области изградње Инфраструктуре Геопросторних Података Републике Српске (ИГПРС).

Термин инфраструктура просторних података (Spatial Data Infrastructure - SDI) се користи да означи основни скуп технологија, смјерница и институционалних споразума у омогућавању доступности и приступа просторним подацима, а самим тим и подацима катастра. ИГПРС дефинише основе за налажење и процјену просторних података, као и апликације за све кориснике и добављаче података на свим нивоима власти, комерцијалног сектора, непрофитних организација, научних институција као и за ширу јавност.

Циљ изградње инфраструктуре просторних података је третирање производње, управљања, дистрибуције и кориштења просторних података (података о геометрији елемената простора, тематском садржају и власништву) као инфраструктуру (путеве, телекомуникационе везе, итд.). Инфраструктура се дефинише као темељ или базични оквир (система, организације…), односно базични структурни темељ друштва или организације на којем се друге компоненте базирају. Она је јавно добро. Будући да су просторни подаци у надлежности Управе веома важан ресурс, који представља основу у реализацији оваквих система, потребно је створити такво окружење које ће олакшати све видове активности везане за овакву врсту података.

ИГПРС обухвата много више од простог скупа података или базе података. ИГПРС садржи податке о простору и припадајуће атрибуте, који укључују и власничке податке, потребну документацију о подацима (метаподатке), начине за налажење, визуелизацију и процјену података (каталози и Wеб мапирање), као и одређене методе за приступ просторним подацима. Осим овога требају постојати и други сервиси и апликације који требају пружити подршку кориштењу података. Да би СДИ био потпуно функционалан морају постојати и организациони споразуми неопходни за његову координацију и администрацију на локалном, ентитетском, националном и интернационалном нивоу. СДИ концепти не укључују описе основних скупова података нити апликација развијених на њима, већ обезбјеђују идеално окружење за повезивање апликација са подацима - ови концепти утичу на креирање скупова података и конструисање апликација кроз минималан одговарајући скуп стандарда и политика.
> Влада
Услови коришћења    |    О Нама     |    Рекламе    |    Контакт
С Е Р В И С И
> Основно о ИГПРС
> Часописи
> Вијести
Инфо Катастар Бр 4

Инфо Катастар Бр 5


Инфо Катастар Бр 6

Инфо Катастар Бр 7
Огласи

Семинари

Регионална Сарадња

Архива


Законска Регулатива
English
Latinica
Портал еСрпска

Портал еСрпска представља дугорочни пројекат Владе Републике Српске и Агенције за информационо друштво и замишљен је као мјесто гдје ће корисници услуга јавне управе моћи да пронађу тачне и поуздане информације користећи Интернет као начин комуникације. Циљ је да портал, функционално и садржајно буде по мјери корисника и њихових потреба.
 
Влада Републике Српске

Портал Владе Републике Српске омогућава брзо и опширно информисање грађана о пројектима владе, њеним активностима и достигнућима. Настао је као резултат настојања Владе Републике Српске да постигне виши технолошки ниво комуникације са грађанима и другим институцијама примјерен данашњем времену.
> Геопортали
Геопортал - INSPIRE

Геопортал - Србија

Геопортал - Хрватска

Геопортал - Словенија

Геопортал - Немачка

Геопортал - Шведска

Геопортал - Француска

Геопортал - Пољска
Drina Banja Luka Doboj Višegradsko jezero Kozara Kanjon Drine Londža Kanjon reke Uvac Manjača Mrkonjić Grad Prnjavor Velika Manjača Na Drini ćuprija Vlašić
Designed by eTerraSoft
Геопортал
Геопортал представља циљно мјесто за приказ геопросторних податка, њихов преглед, измјену и претрагу. Геопортал апликација Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове је израђен на начин да са једне стране, кроз сервисе и апликације омогућава презентацију, дистрибуцију и наплату дистрибуираних података из надлежности Управе, а са друге стране да обезбиједи интероперабилност са подацима других институција Републике Српске који заједно са подацима Управе чине ИГПРС, а све у складу са ИНСПИРЕ директивом и другим међународним стандардима у овој области.
е-Катастар
е- КАТАСТАР је апликација за преглед катастарских података путем интернета (ГЕОПОРТАЛА Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске).
Сви подаци презентовани на овом мјесту су незванични и не могу се користити ни за какве личне или пословне потребе или намјене.
Српос
Мрежа перманентних ГПС/ГНСС станица Републике Српске је сателитски позициони сервис у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
ПРОДАВНИЦА
Веб продавница је апликација преко које је омогућена куповина производа путем интернета. Апликација омогућава избор и куповину података за које је надлежна Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
Каталог Објеката
Каталог објеката служи као садржај за типове објеката или класа који се могу пронаћи на Геопорталу. У оквиру каталага објеката може се извршити претрага и приступ подацима које поседује Републичка управа за геодетске и имовинске правне послове.
Каталог Метаподатака
Каталог Метаподатака је веб апликација чији главни циљ је преглед и креирање метаподатака у складу са INSPIRE директивом (2007/2/ЕЦ)1 и INSPIRE Metadata Regulation (1205/2008)2. Каталог Метаподатака омогућава опис скупа просторних података или простроних сервиса у складу са стандардима ИСО 19115:2003 и ИСО 19119:2005iii.