> Inspire
English
Latinica
I N S P I R E
INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information in the European Community - инфраструктура за просторне информације у Европској заједници) је директива 2007/2/ЕЦ Европског парламента и Савјета Европске уније од 14. марта 2007. године.

INSPIRE директиву је предложила Европска комисија у јулу 2004 ради успостављања правног оквира за оснивање и рад инфраструктуре за просторне информације у Европској заједници. Сврха такве инфраструктуре је да подржи формулисање, имплементације, мониторинг и евалуацији политике Заједнице и активности које могу имати директан или индиректан утицај на животну средину на различитим нивоима државне власти, европске, националне и локалне.

INSPIRE треба да се заснива на инфраструктури за просторне информације које су креиране и одржаване од стране држава чланица. Компоненте ових инфраструктура обухватају: метаподаци, просторне теме података (као што је описано у анексима I, II, III Директиве), услуге просторних података, мрежне услуге и технологије, споразуме о размјени података и сервиса за дијељење, приступ и кориштење, координација и мониторинг механизама, процеса и процедура.

Водећи принципи INSPIRE су да инфраструктура просторних информација у државама чланицама треба да буде дизајнирана тако да обезбиједи да су чувани просторни подаци, доступни и да се одржавају на одговарајућем нивоу, да је могуће комбиновати просторне податке и услуге из различитих извора преко заједнице и на конзистентан начин и дијелити их између више корисника и апликација; да је могуће да се просторни подаци прикупљени на једном нивоу јавне власти да дијеле између свих различитих нивоа власти, да су просторни подаци и сервиси доступни под условима који не ограничавају њихову широку употребу, да их је лако открити и наћи, како би се лакше процијенила погодност употребе за своје сврхе и да знају услове који важе за њихову употребу.

Текст INSPIRE директиве је доступан преко INSPIRE сајта (
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/). Директива идентификује шта треба да се постигне, а чланице имају двије године од дана доношења, да ставе на снагу и ускладе национално законодавство, прописе и административне процедуре које дефинишу како ће договорени циљеви бити испуњени, узимајући у обзир специфичну ситуацију сваке чланице државе.

Основни циљ увођења инфраструткуре просторних података је да охрабри повећану сарадњу у оквиру сектора за геоподатке. Основни принципи су да посао треба да подржи развој приватног сектора, допринесе развоју е-Владе, омогући адаптацију на нове предуслове, буде управљан захтјевима корисника и буде базиран на добро развијеној координацији између различитих страна.Овај посао је такође дио имплементације директиве Европске Уније - INSPIRE.

Визија је да организације које користе геоподатке у својим активностима могу:
1. Да обезбиједе већу друштвену корист кроз националну инфраструктуру геоподатака, базирану на сарадњи између агенција и на најмањој могућој цијени.
2. Повежу изворе података у мрежу и обезбиједе њихову доступност кроз добро креиране сервисе са информацијама о садржају података.
3. Да администрацији јавних сектора, компанијама и грађанима обезбиједе сервисе и задовоље захтјеве на локалном, регионалном, националном, европском и глобалном нивоу.
Drina Banja Luka Doboj Višegradsko jezero Kozara Kanjon Drine Londža Kanjon reke Uvac Manjača Mrkonjić Grad Prnjavor Velika Manjača Na Drini ćuprija Vlašić
Designed by eTerraSoft
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Инфо Катастар Бр 4

Инфо Катастар Бр 5


Инфо Катастар Бр 6

Инфо Катастар Бр 7
> Часописи
С Е Р В И С И
> Вијести
Огласи

Семинари

Регионална Сарадња

Архива


Законска Регулатива
> Геопортали
Геопортал - INSPIRE

Геопортал - Србија

Геопортал - Хрватска

Геопортал - Словенија

Геопортал - Немачка

Геопортал - Шведска

Геопортал - Француска

Геопортал - Пољска
Услови коришћења    |    О Нама     |    Рекламе    |    Контакт

Геопортал
Геопортал представља циљно мјесто за приказ геопросторних податка, њихов преглед, измјену и претрагу. Геопортал апликација Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове је израђен на начин да са једне стране, кроз сервисе и апликације омогућава презентацију, дистрибуцију и наплату дистрибуираних података из надлежности Управе, а са друге стране да обезбиједи интероперабилност са подацима других институција Републике Српске који заједно са подацима Управе чине ИГПРС, а све у складу са ИНСПИРЕ директивом и другим међународним стандардима у овој области.
е-Катастар
е- КАТАСТАР је апликација за преглед катастарских података путем интернета (ГЕОПОРТАЛА Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске).
Српос
Мрежа перманентних ГПС/ГНСС станица Републике Српске је сателитски позициони сервис у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
ПРОДАВНИЦА
Веб продавница је апликација преко које је омогућена куповина производа путем интернета. Апликација омогућава избор и куповину података за које је надлежна Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
Каталог Објеката
Каталог објеката служи као садржај за типове објеката или класа који се могу пронаћи на Геопорталу. У оквиру каталага објеката може се извршити претрага и приступ подацима које поседује Републичка управа за геодетске и имовинске правне послове.
Каталог Метаподатака
Каталог Метаподатака је веб апликација чији главни циљ је преглед и креирање метаподатака у складу са INSPIRE директивом (2007/2/ЕЦ)1 и INSPIRE Metadata Regulation (1205/2008)2. Каталог Метаподатака омогућава опис скупа просторних података или простроних сервиса у складу са стандардима ИСО 19115:2003 и ИСО 19119:2005iii.