Katalog Metapodataka

Katalog Metapodataka je web aplikacija čiji glavni cilj je pregled i kreiranje metapodataka u skladu sa INSPIRE direktivom (2007/2/EC)1 i INSPIRE Metadata Regulation (1205/2008)2. Katalog Metapodataka omogućava opis skupa prostornih podataka ili prostronih servisa u skladu sa standardima ISO 19115:2003 i ISO 19119:2005iii.

Metapodaci se odnose na atributivne podatke koji opisuju prostorne skupove podataka. Metapodaci omogućavaju korisniku ili informacionom sistemu da pristupe i procijene da li su traženi podaci pogodni za željeno korištenje.

Metapodaci opisuju djelokrug izabrane materije, odgovornu organizaciju, metod klasifikacije, ključnu riječ, geografsku poziciju, kvalitet i valjanost, uslove i ograničenja za javni pristup i ostale aspekte u vezi upotrebljivosti podataka. Metapodaci mogu se podijeliti u opšte opisne metapodatke, koji su korisni kada pretražujemo resurse i proizvode u vezi geoinformacija, i detaljne metapodatke koji omogućavaju bližu procjenu podataka i proizvoda.

Metapodaci su korisni za mehanizme pronalaženja i pružanja informacija o prostornim podacima i servisima, istovremeno provajderima i korisnicima tih podataka. Postoje sledeći nivoi metapodataka:
·Pronalaženje: Koji izvori podataka sadrže tražene informacije?
Omogućava korisnicima da pretraže i nađu informacije o dostupnim temama, tematske kategorije, ključne riječi, geografsku lokaciju, pokrivenost podacima.
·Istraživanje (ili procjena): Može li se pronaći prava informacija unutar izvora da odgovara potrebama?
·Eksploatacija (korištenje i pristup): Kako se može pristupiti izvoru podataka i koristiti? To je mnogo detaljniji opis podataka neophodnih za upotrebu geopodataka, naročito o kvalitetu, uslovima i ograničenjima, strukturi (model podataka i riječnik).
IGPRS
IGPRS definiše osnove za nalaženje i procjenu prostornih podataka, kao i aplikacije za sve korisnike i dobavljače podataka na svim nivoima vlasti, komercijalnog sektora, neprofitnih organizacija, naučnih institucija kao i za širu javnost.

Cilj izradnje infrastrukture prostornih podataka je tretiranje proizvodnje, upravljanja, distribucije i korištenja prostornih podataka (podataka o geometriji elemenata prostora, tematskom sadržaju i vlasništvu) kao infrastrukturu (puteve, telekomunikacione veze, itd.). Infrastruktura se definiše kao temelj ili bazični okvir (sistema, organizacije…), odnosno bazični strukturni temelj društva ili organizacije na kojem se druge komponente baziraju.

IGPRS sadrži podatke o prostoru i pripadajuce atribute, koji uključuju i vlasničke podatke, potrebnu dokumentaciju o podacima (metapodatke), načine za nalaženje, vizuelizaciju i procjenu podataka (katalozi i Web mapiranje), kao i određene metode za pristup prostornim podacima. Osim ovoga trebaju postojati i drugi servisi i aplikacije koji trebaju pružiti podršku korištenju podataka.
English
Ćirilica
Geoportal
Geoportal predstavlja ciljno mjesto za prikaz geoprostornih podatka, njihov pregled, izmjenu i pretragu. Geoportal aplikacija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je izrađen na način da sa jedne strane, kroz servise i aplikacije omogućava prezentaciju, distribuciju i naplatu distribuiranih podataka iz nadležnosti Uprave, a sa druge strane da obezbijedi interoperabilnost sa podacima drugih institucija Republike Srpske koji zajedno sa podacima Uprave čine IGPRS, a sve u skladu sa INSPIRE direktivom i drugim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

U okviru Geoportala dostupni su mrežni servisi i tehnologije (pronalaženje, pregled, preuzimanje, transformacija, povezivanje).
Katalog Objekata

Katalog objekata služi kao sadržaj za tipove objekata ili klasa koji se mogu pronaći na Geoportalu. U okviru katalaga objekata može se izvršiti pretraga i pristup podacima koje poseduje Republička uprava za geodetske i imovinske pravne poslove.
e-Katastar

e - KATASTAR je aplikacija za pregled katastarskih podataka putem interneta (GEOPORTALA Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske).

Svi podaci prezentovani na ovom mjestu su nezvanični i ne mogu se koristiti ni za kakve lične ili poslovne potrebe ili namjene.
Drina Banja Luka Doboj Višegradsko jezero Kozara Kanjon Drine Londža Kanjon reke Uvac Manjača Mrkonjić Grad Prnjavor Velika Manjača Na Drini ćuprija Vlašić
Srpos
Mreža permanentnih GPS/GNSS stanica Republike Srpske je satelitski pozicioni servis  u nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Uslovi korišćenja    |    O Nama     |    Reklame    |    Kontakt
Designed by eTerraSoft
Web prodavnica
Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 118/08) i člana 164. stav 2. Zakona o katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/11), Vlada Republike Srpske, na sjednici održanoj dana 28. Jula 2011. godine, donjela je,

                                                    ODLUKU

              o visini naknada za korišćenje podataka i pružanja usluga
            Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknada za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Info Katastar BR 4

Info Katastar BR 5


Info Katastar BR 6

Info Katastar BR 7
Oglasi

Seminari

Regionalna Saradnja

Arhiva


Zakonska Regulativa
Geoportal - INSPIRE

Geoportal - SRBIJA

Geoportal - HRVATSKA

Geoportal - SLOVENIJA

Geoportal - NEMAČKA

Geoportal - ŠVEDSKA

Geoportal - FRANCUSKA

Geoportal - POLJSKA