Добро дошли на Геопортал Републике Српске

Геопортал, као језгро инфраструктуре геопросторних података Републике Српске, представља централну тачку за претрагу и коришћење свих геопросторних податaка из надлежности различитих субјеката.

Циљ овог развојног пројекта је да шира заједница има приступ што већој количини геопросторних података и да се на основу повратних информација непрестано унапређује.

Интерактивна веб карта

Помоћу овог сервиса можете приказати Топографске карте одговарајућег размјера и вршити њихову просторну анализу.

Интерактивна веб карта 2

Помоћу овог сервиса можете приказати различите геопросторне податке на карти (административне јединице, водотокове, географске називе) и вршити њихову просторну анализу.

Каталог метаподатака

Помоћу овог сервиса можете открити који геопросторни подаци су доступни, ко је надлежан за њихову обраду и како да им приступите.