Добродошли на Геопортал Републике Српске


Геопортал, као језгро инфраструктуре геопросторних података Републике Српске, представља централну тачку за претрагу и коришћење свих геопросторних податка из надлежности различитих субјеката.

Интерактивна веб карта

Претрага и приказ геопросторних податка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Каталог метаподатака

Преглед и креирање метаподатака у складу са INSPIRE директивом и ISO стандардима.