Документи

У прилогу се налазе документи значајни за ИГПРС.

Приједлог Стратегије инфраструктуре геопросторних података Републике Српске

Закон о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 06/12)

Закон о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 110/16)

Закон о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 62/18)