Документи

У прилогу се налазе документи значајни за ИГПРС.

Приједлог Стратегије инфраструктуре геопросторних података Републике Српске
Закон о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени Гласник Републике Српске", бр. 6/12)
Закон о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени Гласник Републике Српске", бр. 110/16)