Пројекти

ПРОЈЕКАТ "IMPULS"

Вријеме трајања: 2014-2018.

Буџет пројекта (прерачнато у КМ): 8 164 228,61 КМ

Извор финансирања: Донаторска средства Краљевине Шведске (SIDA)

Управљање пројектом и администрација: Lantmäteriet (Геодетска управа Шведске)

Партнер и регионални координатор: Државнa геодетскa управa Републике Хрватске (ДГУ)

Корисници пројекта: Земље западног дијела Балкана представљене институцијама надлежним за Инфраструктуре просторних података:

  1. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске,
  2. Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове Федерације Босне и Херцеговине,
  3. Републички геодетски завод Републике Србије,
  4. Катастарска агенција Косова*,
  5. Управа за некретнине Републике Црне Горе,
  6. Агенција за катастар некретнина Републике Македоније,
  7. Национална агенција за геопросторне информације Албаније и
  8. Средишњи уред за регистрацију некретнина Републике Албаније.

Опис пројекта: IMPULS пројекат представља шансу за институције учеснице да у сарадњи са Шведском геодетском управом и пратећи техничке стандарде, правила и упутства садржана у ИНСПИРЕ директиви, али и друге релевантне међународне стандарде у области геопросторних информација остваре циљ - стварање инфраструктурних просторних података који ће омогућити размјену информација о простору на нивоу сваке од земаља корисница, али и на регионалном нивоу. Пројект ће осигурати основу за постизање техничке интероперабилности, као начина на који ће државна тијела дистрибуирати геоподатке у електронском формату путем сервиса и начин како би требали дијелити геоподатке сa осталим јавним тијелима али и са другим државама.

ПРОЈЕКАТ "INSPIRATION"

Вријеме трајања: 2012-2013.

Буџет пројекта (прерачунато у КМ): 2 814 130 KM

Извор финансирања: IPA пројекат

Управљање пројектом и администрација: Стручњаци EC (Европска комисија)

Партнер и регионални координатор: Државнa геодетскa управa Републике Хрватске (ДГУ)

Корисници пројекта: Земље западног дијела Балкана представљене институцијама надлежним за Инфраструктуре просторних података.

Опис пројекта: Промоција INSPIRE Директиве и инфраструктуре геопросторних података у земљама западног Балкана кроз: анализу политика, организационог и законодавног оквира, изградњу капацитета и пренос знања као и подизање нивоа свијести и сарадње.

Више информација о пројекту можете пронаћи у брошури и видеу (срп) (youtube: INSPIRATION).