Пројекти

IMPULS пројекат

IMPULS пројекат представља шансу за институције учеснице да у сарадњи са Шведском геодетском управом и пратећи техничке стандарде, правила и упутства садржана у ИНСПИРЕ директиви, али и друге релевантне међународне стандарде у области геопросторних информација остваре циљ - стварање инфраструктурних просторних података који ће омогућити размјену информација о простору на нивоу сваке од земаља корисница, али и на регионалном нивоу.
Опширније...

INSPIRATION пројекат

Промоција INSPIRE Директиве и инфраструктуре геопросторних података у земљама западног Балкана кроз: анализу политика, организационог и законодавног оквира, изградњу капацитета и пренос знања као и подизање нивоа свијести и сарадње.

Опширније...