Организациона структура

Савјет инфраструктуре геопросторних података Републике Српске (ИГП РС) је орган ИГПРС именован од стране Владе Републике Српске ради успостављања и подршке ИГПРС у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 06/12 и 110/16)

Савјет ИГПРС чине:

Субјекти ИГП РС-а су надлежне институције које производе или у свом раду користе геопросторне податке и чине главне актере и институционални сегмент Инфраструктуре Геопросторних Података Републике Српске.