Статистика

На овој страници ће се објављивати извјештаји о степену имплементације ИГПРС, као и статистички показатељи обима и начина коришћења ИГПРС.