REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLICKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLICKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
 
Infrastruktura Geoprostornih Podataka Republike Srpske

Republicka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske kao nadlezna ustanova za proizvodnju, cuvanje, razmjenu i distribuciju najveceg dijela prostornih podataka za podrucje Republike Srpske, medu kojima su katastarski podaci sigurno najznacajniji, je u skladu sa zakonskim ovlascenjima i pripadajucem mjestu u ovoj oblasti preuzela ulogu nosioca i integratora u oblasti izgradnje Infrastrukture Geoprostornih Podataka Republike Srpske (IGPRS).

Termin infrastruktura prostornih podataka (eng. Spatial Data Infrastructure - SDI) se koristi da oznaci osnovni skup tehnologija, smjernica i institucionalnih sporazuma u omogucavanju dostupnosti i pristupa prostornim podacima, a samim tim i podacima katastra. IGPRS definise osnove za nalazenje i procjenu prostornih podataka, kao i aplikacije za sve korisnike i dobavljace podataka na svim nivoima vlasti, komercijalnog sektora, neprofitnih organizacija, naucnih institucija kao i za siru javnost.

Cilj izgradnje infrastrukture prostornih podataka je tretiranje proizvodnje, upravljanja, distribucije i koristenja prostornih podataka (podataka o geometriji elemenata prostora, tematskom sadrzaju i vlasnistvu) kao infrastrukturu (puteve, telekomunikacione veze, itd.). Infrastruktura se definise kao temelj ili bazicni okvir (sistema, organizacije…), odnosno bazicni strukturni temelj drustva ili organizacije na kojem se druge komponente baziraju. Ona je javno dobro. Buduci da su prostorni podaci u nadleznosti Uprave veoma vazan resurs, koji predstavlja osnovu u realizaciji ovakvih sistema, potrebno je stvoriti takvo okruzenje koje ce olaksati sve vidove aktivnosti vezane za ovakvu vrstu podataka.

IGPRS obuhvata mnogo vise od prostog skupa podataka ili baze podataka. IGPRS sadrzi podatke o prostoru i pripadajuce atribute, koji ukljucuju i vlasnicke podatke, potrebnu dokumentaciju o podacima (metapodatke), nacine za nalazenje, vizuelizaciju i procjenu podataka (katalozi i Web mapiranje), kao i odredene metode za pristup prostornim podacima. Osim ovoga trebaju postojati i drugi servisi i aplikacije koji trebaju pruziti podrsku koristenju podataka. Da bi SDI bio potpuno funkcionalan moraju postojati i organizacioni sporazumi neophodni za njegovu koordinaciju i administraciju na lokalnom, entitetskom, nacionalnom i internacionalnom nivou. SDI koncepti ne ukljucuju opise osnovnih skupova podataka niti aplikacija razvijenih na njima, vec obezbjeduju idealno okruzenje za povezivanje aplikacija sa podacima - ovi koncepti uticu na kreiranje skupova podataka i konstruisanje aplikacija kroz minimalan odgovarajuci skup standarda i politika.
Uslovi koriscenja    |    O Nama     |    Reklame    |    Kontakt
Geoportal
Geoportal predstavlja ciljno mjesto za prikaz geoprostornih podatka, njihov pregled, izmjenu i pretragu. Geoportal aplikacija Republicke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je izraden na nacin da sa jedne strane, kroz servise i aplikacije omogucava prezentaciju, distribuciju i naplatu distribuiranih podataka iz nadleznosti Uprave, a sa druge strane da obezbijedi interoperabilnost sa podacima drugih institucija Republike Srpske koji zajedno sa podacima Uprave cine IGPRS, a sve u skladu sa INSPIRE direktivom i drugim medunarodnim standardima u ovoj oblasti.

e-Katastar
e- KATASTAR je aplikacija za pregled katastarskih podataka putem interneta (GEOPORTALA Republicke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske).
Svi podaci prezentovani na ovom mjestu su nezvanicni i ne mogu se koristiti ni za kakve licne ili poslovne potrebe ili namjene.

Srpos
Mreza permanentnih GPS/GNSS stanica Republike Srpske je satelitski pozicioni servis  u nadleznosti Republicke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Web Prodavnica
Web prodavnica je aplikacija preko koje je omogucena kupovina proizvoda putem interneta. Aplikacija omogucava izbor i kupovinu podataka za koje je nadlezna Republicka uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Katalog Objekata
Katalog objekata sluzi kao sadrzaj za tipove objekata ili klasa koji se mogu pronaci na Geoportalu. U okviru katalaga objekata moze se izvrsiti pretraga i pristup podacima koje poseduje Republicka uprava za geodetske i imovinske pravne poslove.

Katalog Metapodataka
Katalog Metapodataka je web aplikacija ciji glavni cilj je pregled i kreiranje metapodataka u skladu sa INSPIRE direktivom (2007/2/EC)1 i INSPIRE Metadata Regulation (1205/2008)2. Katalog Metapodataka omogucava opis skupa prostornih podataka ili prostronih servisa u skladu sa standardima ISO 19115:2003 i ISO 19119:2005iii.
Info Katastar BR 4

Info Katastar BR 5


Info Katastar BR 6

Info Katastar BR 7
Oglasi

Seminari

Regionalna Saradnja

Arhiva


Zakonska Regulativa
English
Cirilica
Portal eSrpska

Portal eSrpska predstavlja dugorocni projekat Vlade Republike Srpske i Agencije za informaciono drustvo i zamisljen je kao mjesto gdje ce korisnici usluga javne uprave moci da pronadu tacne i pouzdane informacije koristeci Internet kao nacin komunikacije. Cilj je da portal, funkcionalno i sadrzajno bude po mjeri korisnika i njihovih potreba.
 
Vlada Republike Srpske

Portal Vlade Republike Srpske omogucava brzo i opsirno informisanje gradana o projektima vlade, njenim aktivnostima i dostignucima. Nastao je kao rezultat nastojanja Vlade Republike Srpske da postigne visi tehnoloski nivo komunikacije sa gradanima i drugim institucijama primjeren danasnjem vremenu.
Geoportal - INSPIRE

Geoportal - SRBIJA

Geoportal - HRVATSKA

Geoportal - SLOVENIJA

Geoportal - NEMACKA

Geoportal - SVEDSKA

Geoportal - FRANCUSKA

Geoportal - POLJSKA
Drina Banja Luka Doboj Visegradsko jezero Kozara Kanjon Drine Londza Kanjon reke Uvac Manjaca Mrkonjic Grad Prnjavor Velika Manjaca Na Drini cuprija Vlasic
Designed by eTerraSoft