е-Сервиси

е-Сервиси омогућавају приступ и коришћење различитих електронских услуга из надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.

е-Захтјев

Избор података и услуга и подношење електронског захтјева за коришћење.