Каталог Метаподатака

Каталог Метаподатака је веб апликација чији главни циљ је преглед и креирање метаподатака у складу са INSPIRE директивом (2007/2/ЕЦ)1 и INSPIRE Metadata Regulation (1205/2008)2. Каталог Метаподатака омогућава опис скупа просторних података или простроних сервиса у складу са стандардима ИСО 19115:2003 и ИСО 19119:2005iii.

Метаподаци се односе на атрибутивне податке који описују просторне скупове података. Метаподаци омогућавају кориснику или информационом систему да приступе и процијене да ли су тражени подаци погодни за жељено кориштење.

Метаподаци описују дјелокруг изабране материје, одговорну организацију, метод класификације, кључну ријеч, географску позицију, квалитет и ваљаност, услове и ограничења за јавни приступ и остале аспекте у вези употребљивости података. Метаподаци могу се подијелити у опште описне метаподатке, који су корисни када претражујемо ресурсе и производе у вези геоинформација, и детаљне метаподатке који омогућавају ближу процјену података и производа.
Г Е О П О Р Т А Л
КАТАЛОГ ОБЈЕКАТА
КАТАЛОГ МЕТАПОДАТАКА
ИГПРС
ИГПРС
ИГПРС дефинише основе за налажење и процјену просторних података, као и апликације за све кориснике и добављаче података на свим нивоима власти, комерцијалног сектора, непрофитних организација, научних институција као и за ширу јавност.

Циљ изградње инфраструктуре просторних података је третирање производње, управљања, дистрибуције и кориштења просторних података (података о геометрији елемената простора, тематском садржају и власништву) као инфраструктуру (путеве, телекомуникационе везе, итд.). Инфраструктура се дефинише као темељ или базични оквир (система, организације…), односно базични структурни темељ друштва или организације на којем се друге компоненте базирају.

ИГПРС садржи податке о простору и припадајуће атрибуте, који укључују и власничке податке, потребну документацију о подацима (метаподатке), начине за налажење, визуелизацију и процјену података (каталози и Веб мапирање), као и одређене методе за приступ просторним подацима. Осим овога требају постојати и други сервиси и апликације који требају пружити подршку кориштењу података.
English
Latinica
Геопортал
Геопортал представља циљно мјесто за приказ геопросторних податка, њихов преглед, измјену и претрагу. Геопортал апликација Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове је израђен на начин да са једне стране, кроз сервисе и апликације омогућава презентацију, дистрибуцију и наплату дистрибуираних података из надлежности Управе, а са друге стране да обезбиједи интероперабилност са подацима других институција Републике Српске који заједно са подацима Управе чине ИГПРС, а све у складу са ИНСПИРЕ директивом и другим међународним стандардима у овој области.

У оквиру Геопортала доступни су мреЖни сервиси и технологије (проналаЖење, преглед, преузимање, трансформација, повезивање).
Каталог Објеката

Каталог објеката служи као садржај за типове објеката или класа који се могу пронаћи на Геопорталу. У оквиру каталага објеката може се извршити претрага и приступ подацима које поседује Републичка управа за геодетске и имовинске правне послове.
Drina Banja Luka Doboj Višegradsko jezero Kozara Kanjon Drine Londža Kanjon reke Uvac Manjača Mrkonjić Grad Prnjavor Velika Manjača Na Drini ćuprija Vlašić
е-Катастар

е- КАТАСТАР је апликација за преглед катастарских података путем интернета (ГЕОПОРТАЛА Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске).

Сви подаци презентовани на овом мјесту су незванични и не могу се користити ни за какве личне или пословне потребе или намјене.
e - К А Т А С Т А Р
С Р П О С
Српос
Мрежа перманентних ГПС/ГНСС станица Републике Српске је сателитски позициони сервис у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
Designed by eTerraSoft
Продавница
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 118/08) и члана 164. став 2. Закона о катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", br. 60/11), Влада Републике Српске, на сједници одржаној дана 28. Јула 2011 године, донјела је ,

                                                 ОДЛУКУ

        о висини накнада за коришћење података и пружања услуга
      Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.
ПРОДАВНИЦА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
> Часописи
Инфо Катастар Бр 4

Инфо Катастар Бр 5


Инфо Катастар Бр 6

Инфо Катастар Бр 7
> Вијести
Огласи

Семинари

Регионална Сарадња

Архива


Законска Регулатива
> Геопортали
Геопортал - INSPIRE

Геопортал - Србија

Геопортал - Хрватска

Геопортал - Словенија

Геопортал - Немачка

Геопортал - Шведска

Геопортал - Француска

Геопортал - Пољска
Услови коришћења    |    О Нама     |    Рекламе    |    Контакт