> УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА
English
Latinica
Услови коришћења

Приступањем сајту прихватате доле наведене услове:

Ваш приступ и кориштење сајта (у даљем тексту „сајт“) подлијеже следећим условима кориштења као и свим важећим законима. Ако се са њима не слажете или их не прихватате у потпуности, молимо Вас да напустите сајт.

Садржај сајта
Сајт и његов цјелокупан садржај власниство су Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске (у даљем тексту „РГУРС“) или компанија или других институција Републике Српске са којима је она повезана, при чему су сва права задржана, осим у случају да је назначено другачије. Ваша употреба садржаја која није у складу са условима кориштења без писмене сагласности власника садржаја строго је забрањена.

Употреба сајта
РГУРС дозвољава кориштење сајта на следећи начин:

Приликом кориштења сајта понашајте се у складу са важећим законима и прописима. Садржај сајта се не смије дистрибуирати, модификовати, приказивати-репродуковати, продавати, копирати или на било који други начин употребљавати и чинити доступним трећим лицима без писмене сагласности РГУРС.

Забрањено је на сајту објављивати материјал којим се врши клевета, повређују права, који је увредљив, лажан, пријетећи, вулгаран, порнографски, прост, или на било који начин подстиче на кривично дјело, противзаконито дјеловање или оно које позива на грађанску одговорност. РГУРС задржава право да овакав материјал уклони са сајта без претходног упозорења корисника.

Забрањено је свако лажно представљање и објављивање нетачних података у вези са сајтом или особама везаним за исти.

Забрањено је постављање или трансмисија вируса и свих компјутерских кодова, датотека и програма који на било који начин могу оштетити или преузети контролу над сајтом или пратећом опремом.

Достављени садржај
За све садржаје које доставите сагласни сте да РГУРС има право да (али не и обавезу) процијени садржај прије него што га постави на сајт.

Може учинити све или нешто од наведеног:
- да надгледа достављене садржаје;
- да дозволи, измијени или одбије да их постави;
- да надгледа, филтрира и брише достављене поруке (блокира или измијени штетне или неприкладне садржаје);
- учини доступним достављени садржај трећем лицу ради одржавања сајта, заштите РГУРС или усклађивања са правним нормама;

РГУРС као и компаније са којима је повезана немају контролу над нити ће бити одговорне за евентуалну штету или злоупотребу насталу од стране трећег лица.

Уколико одлучите да било које податке објавите постављањем на наш сајт, то чините искључиво на сопствену одговорност.

Регистрација, корисничко име и лозинка
Одређени дијелови сајта захтијевају регистрацију корисника како бисте им приступили. РГУРС задржава право да у неким случајевима, као сто су лажно представљање, увредљиво понашање и слично (што не мора образложити), одбије Вашу регистрацију и тако Вам онемогући приступ сајту. Корисничко име и лозинка су лично Ваши, и не треба их преносити трећем лицу, јер сте Ви одговорни за све интеракције које се под њима одвијају. У случају неовлашћене употребе корисничког имена и лозинке, дужни сте да обавијестите РГУРС. За било какву штету проузроковану Вашим пропустом да поступате по наведеним правилима не сносимо одговорност.

Приватност
Сви Ваши лични подаци (име, презиме, адреса, бр. телефона, е-маил адреса) РГУРС ће употријебити у складу са заштитом личних података.

Линкови сајтова трећих лица
Сајт може садржати линкове ка другим сајтовима. Они су постављени као погодност корисника, и РГУРС не контролише, нити је одговоран за њихов изложен садржај и политику заштите приватности, те се одриче било какве одговорности уколико такви сајтови:
- Имају непрецизан, нетачан или неприкладан садржај;
- Нису безбиједни, садрже вирусе иили друге штетне материјале;
- Садрже клевете, вријеђају;
- Повређују право интелектуалне својине.

Спречавање приступа
Сагласни сте да РГУРС по свом сопственом нахођењу, може обуставити Ваш приступ или кориштење овог сајта, у било које вријеме и из било ког разлога, без претходног упозорења. Такође, сагласни сте да ни РГУРС ни компаније или институције са којима је повезана, неће бити одговорни Вама ни било ком трећем лицу због обустављања Вашег приступа овом сајту, или било којим информацијама или датотекама, нити ће се од њих тражити да такве информације или датотеке Вама учине доступним након било ког таквог обустављања.

Промјена услова кориштења
РГУРС може било када, без претходне најаве, измијенити или допунити услове кориштења сајта ажурирањем ове изјаве. Овакве измјене су за Вас обавезујуће, па је препоручљиво периодично посјетити ову страну и информисати се о њима.

Даљим кориштењем било којих услуга сајта, сагласни сте да прихватате сва накнадно објављена правила и услове кориштења.

Промјене сајта
РГУРС задржава право да у било ком тренутку, привремено или трајно, у цјелини или дјелимично, модификује или укине овај сајт без претходног упозорења или ограничи доступност сајта одређеним лицима или географском подручју. Кориштењем сајта сагласни сте да ни РГУРС, као ни компаније с њом у вези, нису одговорне за било какве измјене и Ваш наставак кориштења значиће да промјене прихватате.

Закон и надлежности
Услови кориштења и употреба овог сајта подлијеже законима Републике Српске, и у случају спора надлежни су судови у Бања Луци уз примјену права Републике Српске.
Уколико сте становник друге земље, Услови кориштења и Ваше кориштење сајта подлијеже законима Ваше земље.

Обавјештења корисника
Ако имате било каква питања или примједбе у вези са овим сајтом, молимо да посаљете поруку на „Контакт” страници.
Drina Banja Luka Doboj Višegradsko jezero Kozara Kanjon Drine Londža Kanjon reke Uvac Manjača Mrkonjić Grad Prnjavor Velika Manjača Na Drini ćuprija Vlašić
Designed by eTerraSoft
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Инфо Катастар Бр 4

Инфо Катастар Бр 5


Инфо Катастар Бр 6

Инфо Катастар Бр 7
> Часописи
С Е Р В И С И
> Вијести
Огласи

Семинари

Регионална Сарадња

Архива


Законска Регулатива
> Геопортали
Геопортал - INSPIRE

Геопортал - Србија

Геопортал - Хрватска

Геопортал - Словенија

Геопортал - Немачка

Геопортал - Шведска

Геопортал - Француска

Геопортал - Пољска
Услови коришћења    |    О Нама     |    Рекламе    |    Контакт
Геопортал
Геопортал представља циљно мјесто за приказ геопросторних податка, њихов преглед, измјену и претрагу. Геопортал апликација Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове је израђен на начин да са једне стране, кроз сервисе и апликације омогућава презентацију, дистрибуцију и наплату дистрибуираних података из надлежности Управе, а са друге стране да обезбиједи интероперабилност са подацима других институција Републике Српске који заједно са подацима Управе чине ИГПРС, а све у складу са ИНСПИРЕ директивом и другим међународним стандардима у овој области.
е-Катастар
е- КАТАСТАР је апликација за преглед катастарских података путем интернета (ГЕОПОРТАЛА Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске).
Српос
Мрежа перманентних ГПС/ГНСС станица Републике Српске је сателитски позициони сервис у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
ПРОДАВНИЦА
Веб продавница је апликација преко које је омогућена куповина производа путем интернета. Апликација омогућава избор и куповину података за које је надлежна Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
Каталог Објеката
Каталог објеката служи као садржај за типове објеката или класа који се могу пронаћи на Геопорталу. У оквиру каталага објеката може се извршити претрага и приступ подацима које поседује Републичка управа за геодетске и имовинске правне послове.
Каталог Метаподатака
Каталог Метаподатака је веб апликација чији главни циљ је преглед и креирање метаподатака у складу са INSPIRE директивом (2007/2/ЕЦ)1 и INSPIRE Metadata Regulation (1205/2008)2. Каталог Метаподатака омогућава опис скупа просторних података или простроних сервиса у складу са стандардима ИСО 19115:2003 и ИСО 19119:2005iii.